کنفرانس بین المللی رباتیک و اتوماسیون IEEE به نام ICRA

  تاریخ برگزاری: ۲۹می تا ۲ ژوئن ۲۰۲۳ محل برگزاری: لندن، بریتانیا این کنفرانس که یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای مربوط به رباتیک حساب میشود، امسال برای اولین بار قرار است در لندن برگزار شود. در این رویداد آخرین تحقیقات مربوط به حوزه رباتیک و اتوماسیون ارائه شده و نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی در فضایی به بزرگی ۴۵۰۰مترمربع برپا میشود. تخمین زده میشود بیش از ۴۰۰۰ نفر از سرآمدترین اشخاص حوزه رباتیک در این رویداد شرکت کنند

. https://www.icra2023.org/

 https://rcai.ir

 https://t.me/rcai_ir

https://instagram.com/rcai.ir

 https://eitaa.com/Rcai_ir

 https://splus.ir/Rcai_ir 

کنفرانس بین المللی رباتیک و اتوماسیون IEEE به نام ICRA
فاطمه ندیمی
long
برچسب‌ها

کنفرانس و نمایشگاه رباتیک Robotics Summit & Expo