پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

بهترین نسخه پایتون برای کارهای NLP کدام نسخه هست؟

نسخه 3.10 پایتون رو استفاده می کنم اما بعضی از کتابخانه های مورد نیازم روی این نسخه نیست. از کدام نسخه پایتون استفاده کنیم.

آواتار
رها کردن