دوره‌های آنلاین را از امروز آغاز کنید!

View all
تابلوی امتیازات

1 مصطفی برمشوری
مصطفی برمشوری
کارشناسی ارشد 2502 امتیاز
2 معصومه نادری
معصومه نادری
Newbie 3 امتیاز
3 نرجس خاتون جهاندار
نرجس خاتون جهاندار
Newbie 1 امتیاز
4 شهرزاد کعبه منور
شهرزاد کعبه منور
Newbie 1 امتیاز
5 سودابه شاداب
سودابه شاداب
Newbie 1 امتیاز
مشاهده همه
مشهورترین دوره‌ها

مباحث مقدماتی

این برای شروع هوش مصنوعی مناسب است

مشاهده همه
دوره‌های جدید

مباحث مقدماتی

این برای شروع هوش مصنوعی مناسب است